Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Početna konferencija EU projekata „Vrtić za suvremenu obitelj“: izniman interes za kvalitetne programe produljenih boravaka u splitskim vrtićima

RaST na godišnjoj konferenciji o zelenim gradovima

Gradu Splitu 22,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za izgradnju novih vrtića

Projektom razvoja Tehnološkog parka Split se pozicionira kao centar modernih tehnologija i regionalnog razvoja

Split među 60 odabranih CrAFt gradova

Anketa za građane: definiranje vizije i važnosti strateških ciljeva Akcijskog plana za zeleni Split

Odobreno bespovratnih 1,5 milijuna kuna za nabavu dvaju uređaja za poticanje mjera odvojenog sakupljanja otpada

Projektom „S pomoćnikom mogu bolje V“ osigurano 7 milijuna kuna za djecu s teškoćama u razvoju

Splitski smart city projekti predstavljeni na konferenciji u Poljskoj