Svi pokrenuti postupci javne nabave naručitelja Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. objavljuju se u elektroničkom oglasniku javne nabave na web adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za pregled dokumentacije o nabavi dovoljno je u tražilici Registra ugovora ili Plana nabave u polje „Naručitelj“ upisati „Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.“ i pokrenuti pretragu.

 

Javna nabava male vrijednosti – Obavijest o nadmetanju

Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 2. studenoga 2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave – Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5615388

Naručitelj: Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave: 330.250,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: 5/2021

Broj objave: 2021/S 0F2-0039709

Krajnji rok za dostavu ponuda: 26. studenoga 2021. godine do 12:00 sati

Dokumentacija o nabavi dostupna je i na idućem linku: https://razvojna-agencija-split-rast.hr/javna-nabava/

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“, Evidencijski broj nabave: 5/2021

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“, javni naručitelj – Razvojna agencija Split – RaST d.o.o., objavio je opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: https://razvojna-agencija-split-rast.hr/javna-nabava/

Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5583171 s datumom objave 20. listopada 2021. godine.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 27. listopada 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) od 01. studenog 2020. godine

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da od 01. studenog 2020. godine ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

Naziv gospodarskog subjekta: “Prijevoznički obrt BATINIĆ”, vl. Ivan Batinić, 21 000 Split, Put Sv. Lovre 31, MBO: 91862191, OIB: 02919025489.

Izjava o sukobu interesa temeljem ZJN

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave