• Aktualne javne nabave
Trenutno nema postupaka nabave

 

  • Završene javne nabave

Nabava računalne opreme u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 20. lipnja 2023. godine objavljena je Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak nabave – Nabava računalne opreme – prijenosna računala za potrebe projekta  „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7721627

Naručitelj: Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave: 9.245,25 EUR bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: 2/2023

Broj objave: 2023/ 0BP-02394

Krajnji rok za dostavu ponuda: 26. lipnja 2023. godine do 12:00 sati

Jednostavna nabava – Nabava računalne opreme u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“