• Novosti

RaST sponzor Festivala tehnologije i poduzetništva

Sredstvima Županije osigurano sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za glavni projekt uređenja Žnjanskog platoa

EU projektom „S pomoćnikom mogu bolje IV“ osigurat će se 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava za rad pomoćnika u nastavi s djecom s teškoćama u razvoju

Sastanak sa Sveučilištem i ex-ante evaluatorom u svrhu finalizacije prvog faznog izvješća evaluatora

Radni sastanak na tvrđavi Gripe u svrhu finalizacije programa za arhitektonsko-urbanistički natječaj

„Zajedno smo snažniji“ – odobren projekt jačanja usluga izvaninstitucionalne skrbi Udruge Anđeli u partnerstvu s Gradom Splitom

Odobreno 7,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta Pujanke i Kopilica

Na 3. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojena SWOT analiza i vizija grada do 2030. godine

Uručeni ugovori za izgradnju Tehnološkog parka i potpisan ugovor za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u gradu Splitu

Na splitskom FGAG-u predstavljen projekt izrade Akcijskog plana za zeleni Split