• Split – grad s vizijom

Split – grad s vizijom

U skladu s Odlukom o izradi „Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.“, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita dana 20. ožujka 2018. godine, KLASA: 300-01/17-01/13, UR.BROJ: 2181/01-09-02/01-18-7, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. ima ulogu lokalnog koordinatora izrade i izvještavanja o provedbi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.

Institucionalni okvir izrade i provedbe Strategije čine Glavni odbor, Partnersko vijeće, Radne skupine, Lokalni koordinator, ex-ante evaluator/ica, Izrađivač strateškog dokumenta i nezavisni stručnjaci koje angažira Grad Split.

RaST, kao lokalni koordinator, u sklopu izrade strateškog dokumenta sudjeluje u prikupljanju podataka za Analizu postojećeg stanja, prikupljanju i definiranju vizija i strateških ciljeva, SWOT analizi, utvrđivanje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera, usuglašavanju vizije grada sa razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama, organiziranju javnih savjetovanja i javnih rasprava, izradi Akcijskog plana na trogodišnjoj razini i usuglašavanju završne verzije “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine” koja će u proljeće 2020. godine biti predložena na usvajanje Gradskom vijeću Grada Splita.

Nakon usvajanja, RaST će kao lokalni koordinator Gradsko vijeće Grada Splita i nadležna nacionalna tijela izvještavati o dinamici i uspješnosti provedbe ciljeva i mjera definiranih strateškim dokumentom.

Održane tri fokus grupe u sklopu cjeline Gospodarstvo

Održane tri fokus grupe u sklopu cjeline Institucionalni okvir

Finalizacija Analize stanja i sastav Partnerskog vijeća kao glavne teme zajedničkog sastanka Glavnog odbora, izrađivača i lokalnog koordinatora Strategije

Održan drugi koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

Održana fokus grupa na temu upravljanja procesima u Gradu Splitu

Zaključci sa susreta o urbanoj mobilnosti: Splitu je potrebno tijelo koje će rješavati velike prometne izazove

Međunarodni susret gradova na temu urbane mobilnosti

Održan koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

Studenti arhitekture Sveučilišta u Bathu predstavili svoju viziju razvoja Splita

Grad Split i Sveučilište u Splitu potpisali ugovor o izradi “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine”

Pogledajte ostale djelatnosti