• Tehnološki park - Dračevac

Tehnološki park – Dračevac

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o., u suradnji s Gradom Splitom, u postupku je razvoja strateškog projekta Tehnološkog parka Split na području obuhvata DPU Gradskog projekta Dračevac u Splitu.

Za cjelokupno područje Gradskog projekta Dračevac izrađeno je idejno urbanističko rješenje te je na 94. sjednici Vlade RH, održanoj 4. svibnja 2018. godine u Splitu, donesen Zaključak o namjeri darovanja zemljišta RH Gradu Splitu po donošenju izmjena i dopuna DPU Radne zone Dračevac, što je, sukladno zadanom hodogramu, predviđeno za listopad 2018. godine.

Tehnološki park Split realizirat će se kroz nekoliko faza, sukladno iskazanom interesu korisnika. Prva faza projekta procijenjene je vrijednosti 10.000.000,00 EUR i predstavlja ulaganje u centralnu zgradu, parkirališne prostore i pristupne ceste Tehnološkom parku Split. Za ovu zgradu sredstva su osigurana kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split, a sama izgradnja planira se dovršiti krajem 2020. godine.

 

Tijekom lipnja i srpnja 2018. godine RaST je proveo javni poziv za iskaz interesa za korištenje prostora na području budućeg Tehnološkog parka Split, koji je za cilj imao informativni uvid u broj zainteresiranih pravnih osoba koje, uz centralnu zgradu, imaju poslovne potrebe za izgradnjom dodatnih objekata.

Zaprimljeno je 15 prijava kojima su gospodarski subjekti visokotehnoloških djelatnosti iskazali interes za 21.375 m2 uredskog i 3.050 m2 proizvodnog prostora, pri čemu je procijenjeni broj radnika u Tehnološkom parku 1470, od čega 404 novootvorena radna mjesta.


Na temelju prikupljenih iskaza interesa, a po donošenju DPU-a Radne zone Dračevac i darovanju zemljišta Gradu Splitu, provest će se javni poziv za odabir poduzetnika koji će, uz uvjet ispunjenja formalnih i ocjenu kvalitativnih kriterija, imati pravo korištenja prostora i usluga budućeg Tehnološkog parka Split.

Paralelno s tim procesom, Grad Split izradit će tehničku dokumentaciju i zajedno s RaST-om, a uz podršku interdisciplinarne Radne skupine osnovane u srpnju 2018. godine, prijaviti i realizirati projekt kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja i vlastite izvore financiranja.

Sklopljen ugovor s tvrtkom Proarh za izradu projektne dokumentacije za tehnološki park na Dračevcu

RaST i Rzeszow razgovarali o mogućnostima suradnje tehnoloških parkova

Predstavljen projekt „Tehnološki park Split na Dračevcu“ i Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje prostora

Pogledajte ostale djelatnosti