Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. je izradila projektne prijave za sljedeće projekte:

Prijeđite prstom vodoravno da biste vidjeli više sadržaja unutar tablice

Broj Naziv projekta Naziv poziva Izvor financiranja Prijavitelj Partneri Vrijednost projekta (kn) Bespovratna sredstva (kn) Status projekta
1 Zaželi sretniju starost Zaželi Europski socijalni fond Grad Split Centar za socijalnu skrb Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Split, Katolička udruga Lovret - za pomoć starijim i nemoćnim osobama 8.306.340,00 8.306.340,00 proveden
2
Otpad nije smeće Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   2.735.908,01 2.325.521,78 proveden
3 Manjinska platforma Kultura u centru Europski socijalni fond Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata Platforma 9,81, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Kulturno društvo Bošnjaka „Preporod“ - Split, Klaster udruga mreža 784.442,02   nije odobren
4
Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Grad Split   4.135.232.13 1.333.952,00 proveden
5 Uređenje Žnjanskog platoa u sklopu održavanja i stavljanja u javnu funkciju pomorskog dobra Program sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   13.164.762,20 2.000.000,00 proveden
6
Energetska obnova DV Morski konjić u Slatinama ZelEN HEP DV Radost   475.025,00 475.025,00 proveden
7 Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond DV Radost DV Marjan, Grad Split 13.751.436,22 13.751.436,22 proveden
8
Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond DV Cvit Mediterana DV Grigor Vitez, Grad Split 13.971.799,92 13.971.799,92 proveden
9 Energetska obnova OŠ Mertojak Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   6.680.060,56 2.708.405,97 odobren, u provedbi
10
Energetska obnova OŠ Pojišan Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   12.096.651,68 4.848.526,54 odobren, u provedbi
11 Energetska obnova OŠ Skalice Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   4.499.145,02 1.796.890,89 odobren, u provedbi
12
Energetska obnova DV Latica Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   1.026.822,52 423.692,89 proveden
13 Energetska obnova DV Mandalina Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   3.363.356,68 1.306.080,76 odobren, u provedbi
14
Smart energy management solutions as triggers of smart cities development in programme area (Smart-E) Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Split Parking d.o.o. Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG, Općina Kotor 16.189.900,00   nije odobren
15 Ja sam PAUK (Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan) Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata Europski socijalni fond Udruga veterana 4. gardijske brigade Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade 1.999.530,54 1.999.530,54 odobren, u provedbi
16
Doskoči na novi parket! (Dobava i zamjena športskog poda - parketa u dvorani za košarku ŠC Gripe) Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini Središnji državni ured za šport Grad Split   950.625,00 490.000,00 proveden
17 RaSTom do razvoja poduzetništva ITU - Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split Europski fond za regionalni razvoj Razvojna agencija Split - RaST Grad Split 2.454.068,94 1.937.852,77 odobren, u provedbi
18
Hitna sanacija, uređenje i projektiranje pomorskog dobra grada Splita Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   922.030,00 600.000,00 proveden
19 Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2019. godinu, 6 projekata Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Grad Split     8.311.350,48 nije odobreno
20
Prilagodba sanitarnog čvora prizemlja HNK Split osobama s invaliditetom Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja Grad Split   120.000,00 50.000,00 proveden
21 Palača života - grad mijena ITU - PALAČA ŽIVOTA - GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE, CITY OF CHANGES Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Grad Split Muzej grada Splita i Turistička zajednica grada Splita 25.421.397,75 18.225.974,54 odobren, u provedbi
22
Dom - jučer, danas, sutra ITU - Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb Europski socijalni fond Grad Split Multimedijalni kulturni centar, Platforma Doma mladih 3.000.000,00 3.000.000,00 nije odobren
23 Gem, set, Fire! (Sanacija teniskih terena Tenis centra Firule) Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini Središnji državni ured za šport Grad Split Javna ustanova Športski objekti Split 1.875.000,00 263.983,50 proveden
24
Četiri palme ITU - Brownfield na području Urbane aglomeracije Split Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   10.079.314,16 4.464.010,86 odobren, u provedbi
25 Zajedno smo snažniji ITU - Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb Europski socijalni fond Udruga Anđeli Grad Split 1.908.512,76 1.908.512,76 odobren, u provedbi
26
Biraj biciklu! ITU - URBANA MOBILNOST - Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split Kohezijski fond Grad Split Grad Trogir, Grad Solin, Grad Kaštela, Općina Klis, Općina Podstrana, Općina Dugopolje, Općina Dicmo 13.609.435,83 10.893.396,68 odobren, u provedbi
27 Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Žnjanskog platoa Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   2.593.934,32 600.000,00 proveden
28
Razvoj zone Dračevac - Tehnološki park Split - Dračevac ITU - Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele - Razvoj zone Dračevac- Tehnološki park Split - Dračevac Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   79.107.328,88 44.274.234,69 odobren, u provedbi
29 Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2020. godinu, 10 projekata Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Grad Split     25.983.880,69 prijavljeni
30
Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac ITU - Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele - Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   87.102.802,34 60.800.000,00 odobren, u provedbi
31 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pujanke Uspostava reciklažnih dvorišta Kohezijski fond Grad Split   3.452.759,55 2.934.845,61 odobren, u provedbi
32
Rekonstrukcija pomoćnih prostorija dvorane za borilačke športove ŠC Gripe Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini Ministarstvo turizma i sporta Grad Split Javna ustanova Športski objekti Split 685.515,75 359.214,80 nije odobren
33 Za dobre vibre - čitaj libre Čitanjem do uključivog društva Europski socijalni fond Gradska knjižnica Marka Marulića Split Splitsko-dalmatinska županija 3.938.232,95 3.938.232,95 odobren, u provedbi
34
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kopilica Uspostava reciklažnih dvorišta Kohezijski fond Grad Split   5.158.792,20 4.384.973,37 odobren, u provedbi
35 DV Cvit Mediterana - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Cvit Mediterana Grad Split 5.926.158,17 5.926.158,17 odobren
36
DV Radost - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Radost Grad Split 3.473.269,73 3.473.269,73 odobren
37 DV Marjan - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Marjan Grad Split 3.785.934,46 3.785.934,46 odobren
38
DV Grigor Vitez - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Grigor Vitez Grad Split 2.628.357,20 2.628.357,20 prijavljen
39 Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Ružmarin Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini Središnji državni ured za demografiju i mlade Grad Split   3.966.384,10 1.000.000,00 nije odobren
40
Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita Kohezijski fond Grad Split Grad Solin, Hrvatske ceste, Lučka uprava Split, Županijska uprava za ceste Split 96.119.432,37 81.701.517,48 odobren, u provedbi
41 S pomoćnikom mogu bolje IV Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV Europski socijalni fond Grad Split Osnovne škole Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Plokite, Pojišan, Pujanke, Ravne njive-Neslanovac, Skalice, Slatine, Spinut, Split 3, Sućidar, Trstenik, Visoka, Žnjan-Pazdigrad, Žrnovnica i Centar za autizam 8.924.454,60 7.000.000,00 odobren, u provedbi
42
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rivu Stobreč i Žnjanski plato Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   1.596.918,09 350.000,00 odobren
43 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vanjskog bazena Stari mornar Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   784.350,00 350.000,00 odobren
44
Sufinanciranje izrade radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Splita Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja i Izvješća o provedbi Programa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   200.000,00 80.000,00 odobren

Prijavljeno

0 kn

Odobreno

0 kn

Bespovratna sredstva

0 kn

U tijeku evaluacije

0 kn

Sredstva Grada
Splita uložena u RaST

0 kn
(3.608.000,00
bez PDV-a)